TrixGod.com – אפליקציות לאנדרואיד

מיזם TrixGod הוקם על ידי מכר וותיק אשר ביקש לפתח חברה לבניית אפליקציות אנדרואיד. החברה מפתחת אפליקציות משחקים לאנדרואיד, אפליקציות שימושיות וכמו כן אפליקציות שעשועים ופנאי.

איפיון אפליקציות

איפיון אפליקציות שונה בתפיסתו מאיפיון אתרי אינטרנט, כאשר מאפיינים אפליקציות למכשירי סמארטפונים או טאבלטים יש לקחת בחשבון את תפיסת השימוש במכשירים אשר שונה מהשימוש באתרי אינטרנט.

רמת הנגישות והפונקציונאליות בדרך כלל גבוהה ומתוחכמת יותר מאתרי אינטרנט, כך גם רמת העיצוב וממשק המשתמש גבוהים יותר בדרך כלל.
יחד עם זאת, בניית אפליקציה ואיפיון לקוי יכולים ליצור מצב בו נוצרות מוגבלויות מסוימות בשימוש באפליקציה לעומת פונקציונאליות אתר אינטרנט.

איפיון וכתיבת מבנה אפליקציות אשר נהגו על ידי בעלי החברה, הגיית אפליקציות ורעיונות לאפליקציות המתאימות להפצה המונית.

0
  מאמרים נוספים

הוספת תגובה