Homeless.co.il

על אתר הומלס הוותיק אני מניח שאין צורך להרחיב, מדובר על אתר אינטרנט המוכר בתחומי לוחות הרכב, לוחות נדל"ן ועוד.

בחינת מבנה אתר, שיפור קוד

במשך שנות הפעילות הראשונות של אתר הומלס, הוספת אלמנטים ושדרוגו נעשו, מכורח המציאות, כטלאים.

לאחר מס' שנים של הוספת חלקי קוד כטלאים נתבקשתי לבחון את מבנה האתר הקיים ולבצעה איפיון והערכה של בנייה מחודשת של האתר.

ייעוץ לפתיחת מחלקת קידום אתרים

טרם הקמת מחלקת קידום וניהול אתרים פנה אליי פז דרור (מקים ובעלי האתר) בנושא ייעוץ לפתיחת מחלקת קידום אתרים.
הבקשה כללה בחינה של קהל היעד, שוק לקוחות פוטנציאליים, חישוב הכנסות אפשריות, רווחים והוצאות אחזקה של מחלקת קידום אתרים.

0
  מאמרים נוספים

    הוספת תגובה